17 Nisan 2011 Pazar

hello stranger...(tıklayınca açılır fizy'nin kapısı)
ama bunu öyle herhangi bir 'sonuç', bir 'gelecek' beklentisi olmaksızın gerçekleştireceksin : geçmişinden bugün(ler)ine uzanan uçlar ileri'ye doğru ' gelişme' olanağı tanımayacak -- anlamın, ne sonlu ne sonsuz, bir şimdi içinde gerçekleşecek: o şimdi(ler)in anlam yoğunluğu öyle olacak ki, 'ileri'de, 'gelecek'te sürüp gitmesinin düşünülmesi saçma olacak.

***

çünkü anlam çerçeven(iz) her yeni 'bugün'de, 'şimdi'de en baştan ve boydan boya yeniden kuracağın(ız)-- yepyeni-- bir çerçeve olacak-- çünkü 'verilmiş', 'hazır' bir çerçeveniz yok ( üstelik 'normal', 'olağan', 'alışılmış' her türlü çerçevelenmişlik, o anlama aykırıdır, onu çeler, giderek engellemeye yöneliktir); olamazdı da : ancak  şimdi - burada kurabileceğin(iz) kadarıyla varolabilecek.

anlamın(ız) şimdi, burada, var...

o.a


Hiç yorum yok: